مفاهیم طراحی

رسالت هنر انتقال مفهوم است!

اخبار و رویدادهای پیرامون من

اتفاقات هنری در گذرند

سیاوش جرایدی

شاید برون‌سپاریِ اندیشه، مسیریست بس دل‌پذیرتر از تحملِ رنج ازنو دانستن…

گزیده ای از آثار من

تازگی آثار هنری به تازگی تفکر خالق آنهاست.

ارتباط با من

پیش از اینکه مردم با یک هنرمند آشنا شوند، هنرمند باید با مردم آشنا باشد.

0

سبد خرید شما